1 2

Centrum Weterynaryjne
Ossowscy

Klinika weterynaryjna Wacława Ossowskiego jest klinika rodzinna istniejąca już ponad 25 lat. Pracuje w niej 4 lekarzy i dodatkowy personel techniczny. Oferujemy szeroki wachlarz usług obejmujący : profilaktykę, diagnostykę i leczenie zwierząt towarzyszących. Oprócz normalnej działalności usługowo klinicznej prowadzimy w ciągu roku staże lekarskie, praktyki studenckie i warsztaty diagnostyczne.

Klinika Weterynaryjna Wacława Ossowskiego prowadzi także zajęcia dydaktyczne szkoląc przyszłych techników weterynarii.